Nhà máy Honda Vĩnh Phúc

9 May, 2023by Vu Tuan
Honda Việt Nam

 

Các xe STILL R06 thế hệ mới đang bàn giao tại nhà máy Honda.

Vu Tuan