Bơm chìm nước thải DVS

Giá: Liên hệ

  • Kiểu cánh Ebara DVS là Semi-Vortex
  • Buồng bơm bằng gang
  • Cánh bơm bằng gang
  • Làm kín trục bằng phớt kép
  • Bơm nước thải có lẫn tạp chất
  • Kích thước vật rắn qua bơm tới 56mm
  • Kích thước tạp chất dạng sợi tới 350mm
  • Thông tin chi tiết
  • Thông số kỹ thuật