Xe nâng điện STILL

Xe nâng đối trọng toàn diện hoàn hảo cho nhà kho của bạn

Sự lựa chọn đúng đắn

Điện khí hóa! Khả năng tăng tốc, thiết kế tiện nghi và đảm bảo an toàn, kết hợp hoàn hảo với các hệ thống hỗ trợ thông minh – đó chính là dòng sản phẩm RX của STILL. Đây là cách hiệu quả nhất và gọn gàng nhất để giải quyết các công việc vận chuyển trong nội bộ nhà máy. Bất kể bạn muốn vận chuyển một tấn hay tám tấn: Với đội xe nâng điện của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy phương tiện phù hợp với bất kỳ thử thách nào.

Từ 24 đến 80 vôn, với công nghệ chì-axit hoặc lithium-ion hiện đại, với nhiều tùy chọn điều khiển và hệ thống hỗ trợ thông minh – tùy chỉnh trải nghiệm RX cá nhân để phù hợp với nhu cầu của bạn. Các mẫu đạt tiêu chuẩn môi trường làm việc thoải mái cho người lái, khái niệm vận hành trực quan và bộ vi xử lý on-board thông minh STILL Easy Control. Đây chính là cách tối ưu cho sự hiệu quả thông minh!

https://tcid.vn/wp-content/uploads/2023/05/electric-forklift-truck-04.png
Ảnh đại diệnX line

RXE 10-16C


 • 1600 kg

 • 6810 mm

 • 12 km/h
Ảnh đại diệnX line

RX20 1.4 – 2.0t


 • 2000 kg

 • 7930 mm

 • 20 km/h
Ảnh đại diệnX line

RX60 2.5 – 3.5t


 • 3500 kg

 • 7390 mm

 • 20 km/h
Ảnh đại diệnX line

RX60 3.5 – 5.0t


 • 5000 kg

 • 7180 mm

 • 20 km/h
Ảnh đại diệnX line

Xe nâng điện STILL RX60 6.0 – 8.0t


 • 8000 kg

 • 8670 mm
Ảnh đại diệnX line

SXV-CB 10


 • 1000 kg

 • 5380 mm

 • 12 km/h
Ảnh đại diệnX line

Xe nâng điện STILL RCE 25-35


 • 3500 kg

 • 6500 mm

 • 15 km/h